Referenční stavby v jednotlivých oblastech činnosti


Technický dozor investora:


Zateplení bytového domu, Brno, Chládkova ulice
- ušetřené náklady: 100 000 Kč
- cena TDI: 48 000 Kč

Zateplení bytového domu, Vyškov, Sochorova ulice
- ušetřené náklady: 21 000 Kč
- cena TDI: 11 000 Kč

Oprava sociálních zařízení bytového domu, Vyškov, Sochorova ulice (kontrola rozpočtu)
- ušetřené náklady: 30 000 Kč
- cena TDI: 3 500 Kč

Výměna oken bytové jednotky, Brno, Vltavská ulice
- ušetřené náklady: 3 000 Kč
- cena TDI: 2 000 Kč

Výstavba rodinného domu, Uhřice
- ušetřené náklady: neurčeno
- cena TDI: 48 000 Kč

Prodloužení inženýrských sítí a komunikace, Drnovice
- ušetřené náklady: 290 000Kč
- cena TDI: 81 500 Kč

Realizace nové střechy rodinného domu, Drnovice
- ušetřené náklady: 38 000 Kč
- cena TDI: 16 000 Kč

Zateplení pláště a oprava chodníku okolo bytového domu, Vyškov, Smetanovo nábřeží
- ušetřené náklady: neurčeno
- cena TDI: 51 000 Kč

Rekonstrukce rodinného domu, Němčice nad Hanou (dotace NZU)
- ušetřené náklady: neurčeno
- cena TDI: 32 000 Kč

Stavební úpravy RD, Rybníček (dotace NZU)
- ušetřené náklady: neurčeno
- cena TDI: 28 500 Kč

Stvabení úpravy rodinného domu, Luleč (dotace NZU)
- ušetřené náklady: neurčeno
- cena TDI: 19 500 Kč

Projektová činnost:


Přestavba výrobního objektu na kavárnu, Vyškov, Žižkova ulice
- dokumentace pro ohlášení stavby
- inženýrská činnost

Přístavba rodinného domu a vjezd na pozemek, Vyškov, Sadová ulice
- dokumentace pro ohlášení stavby
- inženýrská činnost

Stavební úpravy rodinného domu, Vyškov, Křečkovská ulice
- dokumentace pro ohlášení stavby
- zpracování žádosti o dotaci z programu Nová zelená úsporám 2013
- inženýrská činnost

Půdní vestavba v bytovém domě, Bohdalice
- dokumentace pro ohlášení stavby
- smlouva o výstavbě s ostatními vlastníky bytů
- inženýrská činnost

Anténní stožár rádia Rubi, Brno, Provazníkova ulice
- statický výpočet stožáru
- výrobní dokumentace konstrukčních dílců

Vestavba garáže v bytovém domě, Vyškov, Kašíkova ulice
- statické posouzení rozšíření otvoru

Stavební úpravy bytového jádra, Vyškov, Tyršova ulice
- statické posouzení přitížení zděným jádrem

Stavební úpravy bytu, Vyškov, Víta Nejedlého
- statické posouzení rozšíření otvoru

Stavební úpravy rodinného domu, Drnovice
- statické posouzení rozšíření otvorů a krovu

Rodinný dům, Kulířov
- statické posouzení stávajícího stavu objektu

Přístavba skladové plochy, areál ZD Drysice
- statický výpočet stropní desky

Stavební úpravy objektu Agrodům, Vyškov
- statické posouzení únosnosti stropu

Stavební úpravy bytu, Brno, Pionýrská
- statické posouzení stavebních úprav

Kryté parkovací stání, Dětkovice
- dokumentace pro ohlášení stavby
- inženýrská činnost

Rodinný dům, Drnovice
- stavebně konstrukční řešení dokumentace pro ohlášení stavby

Novostavba rodinného domu, Komořany
- stavebně konstrukční řešení dokumentace pro stavební povolení

Stavební úpravy RD, Lysovice
- stavebně konstrukční řešení dokumentace pro stavební povolení

Základy skladovacího sila, Pustiměř
- stavebně konstrukční řešení dokumentace pro provedení stavby

Opěrná stěna kůlny rodinného domu, Vyškov
- stavebně konstrukční řešení dokumentace pro stavební povolení

Stavební úpravy bytového domu, Vyškov
- stavebně konstrukční řešení dokumentace pro stavební povolení

Stavební úpravy RD, Kroměříž
- stavebně konstrukční řešení dokumentace pro provedení stavby

Stavební úpravy RD, Ivanovice na Hané
- statické posouzení nového otvoru v nosném panelu