Příklady z praxe


Jestliže pochybujete o užitečnosti technického dozoru, prohlédněte si níže uvedené výsledky činnosti stavebních firem a třeba změníte názor...

Uchycení vodovodního potrubí do stropního nosníku, stav při předání díla

Nedostatky:
- estetický dojem
- oslabení nosníku
- obnažení ocelové výztuže
- snížení životnosti konstrukce působením koroze na výztuž

Výztužná tkanina omítky nezatlačována do předem nanesené vrstvy tmelu

Nedostatky:
- nedostatečné spojení podkladu s omítkou
- vznik trhlin, odpadnutí omítky
- pronikání vlhkosti pod omítku

Kotvení zateplovacího systému - kotvy lze vytáhnout rukou

Nedostatky:
- odpadnutí izolantu od nosné konstrukce
- pronikání vlhkosti mezi izolant a stěnu
- šíření požáru mezi izolantem a stěnou

Mezery v izolantu překryté stěrkovým tmelem

Nedostatky:
- únik energie
- místní změna barvy omítky - fleky